chuyên cung cấp linh kiên ic, chip laptop

ChipsetBGA Khai Minh chuyên bán thiết bị linh kiện sữa chữa laptop mainboard bao gồm IC (isl, adp,maxim, tps, bq, rt, A3=…, EQ=…, Sound- Lan- Clockgen; Realtek- Fujitsu- Antheros-Anpec, ic nguồn lcd, bios) IO (ene , winbond, smsc, lenovo- ibm, ite, Toshiba – Fụitsu), CHIP (intel, Ati & Amd, Nvidia Geforce, Sis- Via- Ali), tool sữa chữa , máy hàn chip và thiết bị Lcd.

SP GIÁ BÁN
RTL8306S 32
RTL8309SC 29
RTL8208B 49
RT8800AA9H 24
RT8800B 24
RT9218 19
RT9218B 24
RT9241B 19
RT9245A 19
RT9245C 19
RT9248A 24
RT9259A 29
RT9602 29
RTM360-516R 39
RTM363-303 39
RTM875T-587 39
RTM875T-606 39
RTM876-660 39
KB3920QF-BO 49
KB3910QF-B4 39
KB3925QF-B1 69
KB910LQF-A1 39
KB3926QF-B1 49
KB910QF-B4 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *