Phớt máy bơm 502 Phớt máy bơm ( phớt cơ khí) 502 Sử dụng cho các máy bơm KSB, Grundfos, Suzer, Flowserve, Alfa laval và